Zeleni turizem

Organiziramo ogled lastnega urejenega gozda, v katerem upoštevamo načelo sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja.