Krajinski park Lahinja

Za naše goste pripravimo ogled Krajinskega parka Lahinja, ki se razprostira dva kilometra jugozahodno od Dragatuša. Spada v območje Natura 2000 in obsega naravno ohranjeno območje povirja reke Lahinje z naravnima rezervatoma in s številnimi naravnimi in kulturnimi spomeniki. Na njem so nanizani gozdovi, močvirja in vlažni travniki, ti so prava botanična in zoološka zakladnica. Še posebej so zavarovani Nerajski in Lahinjski lugi, saj omogočajo ugodne življenjske razmere redkim in ogroženim živalim in rastlinam.

V krajinskem parku se prepleta vrsta različnih kraških pojavov, zlasti zanimivo je manjše kraško polje ob kraški jami Zjot (Djud) s podzemnim jezerom in zasigano dvorano. Ena od najskrivnostnejših posebnosti parka so trije geotermalni izviri. Kraj ima tudi kulturno-zgodovinski pomen, kajti polotok v okljuku Lahinje pri Pustem Gradcu je pomembno arheološko najdišče, ki priča o tem, da je bil ta prostor poseljen že od mlajše kamene dobe.

V Pustem Gradcu so med drugim na ogled 200 let star Klepčev mlin in žaga venecijanka, cerkvica vseh svetnikov z zvonikom na preslico.